środa, 31 grudnia 2008

Na progu... / Sojlo - 2009

Pamiętają o nas i jesteśmy za to wdzięczni. Co jakiś czas listonosz zaskakuje nas nowymi przesyłkami. Od pana Conny’ego z Niemiec dotarł niezwykły list – w butelce, z nadmorskim piaskiem i muszelkami! Przed świętami otrzymaliśmy z Brazylii od pana Allana zestaw gier do nauki Esperanta. Przyda się nie tylko nam, lecz również dorosłym, którzy przed kilku tygodniami zaczęli uczyć się Esperanta w gubińskim PTTK.
Utrzymujemy listowny kontakt z panią Apolonią Sendrowicz ze Świebodzina, która przysłała nam teksty esperanckich piosenek, wierszy oraz piękny egzemplarz „Quo vadis”. Napisała do nas po przeczytaniu o „Verdaj Papilietoj” w „Gazecie Lubuskiej”. Następnie miłym zaskoczeniem była 4-kilogramowa paczka z esperanckimi książkami od pani Ewaldy Chorążyczewskiej, również ze Świebodzina, która z kolei dowiedziała się o nas od pani Apolonii. Prawdziwe skarby po esperancku!! J. Baghy – „Kolory” /nowele/ i „Zielone serce”,3-tomowy „Faraon” B.Prusa, śpiewnik, książki o Niemczech, oWarszawie, Krakowie, a także do nauki Eo i o Esperancie po polsku. I – ciekawostka – chińskie ćwiczenia ciała. Ten proporczyk z esperancką gwiazdą /zdj./ ma prawie 50 lat.

Ili memoras pri ni kaj ni estas dankemaj. De tempo al tempo leterportisto alportas al ni novajn sendajxojn. De sinjoro Conny de Germanio alvenis neordinara letero – en botelo, kun mara sablo kaj konketoj! Antaux festoj ni ricevis de sinjoro Allan de Brazilio esperantajn didaktikajn ludojn. Estos ne nur por ni, ankaux por plenkreskuloj, kiujn komencis lerni Eon en gubina asocio de turismo.
Ni korespondas per posxto kun sinjorino Apolonia Sendrowicz de Świebodzin, kiu sendis al ni esperatajn kantojn, versajxojn kaj belan, dikan „Quo vadis”. Sxi eklegis pri ni en revuo „Gazeta Lubuska”. Dua agrabla surprizo estis 4-kilograma pako de sinjorino Ewalda Chorążyczewska, ankaux de Świebodzin. Sxi sciigxis pri ni kaj nia pasio de sinjorino Apolonia. Veraj trezoroj en esperanto:/i.a./ J. Baghy „Koloroj” kaj „La verda koro”, 3-voluma “Faraono” de B.Prus, „Kantu kune”, libroj pri Germanio, pri Varsovio, Krakovo, ankaux por lernado Eo kaj pri Eo pole. Interesa estas ankaux libro pri cxinaj ekzercoj de korpo. Cxi tiu flageto kun esperanta stelo /sur foto/havas cxirkaux 50 jarojn.

sobota, 27 grudnia 2008

Nagrodzeni / Premiitoj


Podczas przedświątecznego apelu dyrektor szkoły Bogusław Wypych wręczył naszym uczniom dyplomy i nagrody, które właśnie dotarły z Finlandii za udział w konkursie literackim. Są to esperanckie książki, które pomogą we wzbogacaniu słownictwa. Nagrodzeni: Kasia, Ala K., Nikolas - w kategorii indywidualnej i Kasia, Monika, Ala C. i Andrzej - w kategorii grupowej.
Kasia zdobyła 1.miejsce za bajkę "Znaki duchów", Ala K. 2.m-ce za "Imię konia", Nikolas 3.m-ce za "Najlepszy zegarek". Grupowo dzieci zdobyły 1.m-ce za bajkę "Motyliczka 'Verda' ".
Antaux festa renkontigxo en lernejo nia direktoro Bogusław Wypych transdonis al gelernantoj diplomojn kaj premiojn, kiuj alvenis de Finlando pro konkurso de fabeloj. Premioj estas belaj esperantaj libroj, bonegaj por lernado Eo. Premiitoj: Kasia, Ala K., Nikolas - en indyvidua kategorio kaj Kasia, Monika, Ala C. i Andrzej - en grupa kategorio. Kasia gajnis 1-an lokon pro fabelo „Signoj de fantomoj",2-an pro "Nomo de cxevalo",3-an Nikolas pro "La plej bona horlogxo". La grupo - 1-an lokon pro "Papilietino 'Verda' ".

wtorek, 4 listopada 2008

Aż 4 nagrody!!!! / Kvar premioj!

DZIECIAKI!!!!!Zdobyłyście nagrody w konkursie na bajkę po esperancku, zorganizowanym w Finlandii!!!! 3 nagrody indywidualne i 1 grupowa. Gratuluję!!!!!Zobaczcie w : http://taivalkoski.fi/paatalo-instituutti/esperanto.htm
Fabelkonkurso 2008 Rezultoj

Infanoj de rondo "Verdaj Papilietoj" gajnis premiojn en fabelkonkurso en Finlando: 3 individuaj kaj unu grupa. :-)

czwartek, 30 października 2008

Kresku! / Rośnijcie!

Co też ten listonosz dziś nam przyniósł?? Tak, to od pewnego czasu zapowiedziane koszulki za udział w międzynarodowej akcji "Posadź drzewo". Są! Otrzymaliśmy je z Francji, od pana Michela Basso, który koordynuje akcję. Zaraz je przymierzymy! Ale jeszcze reklama na szkolnej gazetce - zobaczcie, warto działać!
Pamiętacie?
Na świecie trwa akcja sadzenia drzew, aby chronić naszą planetę. W kwietniu zebraliśmy pieniądze na posadzenie kolejnych 3 drzew w Brazylii, które będą nazwane naszymi imionami. Dzięki udziałowi w tej akcji pomagamy także szkole „Dobra Nadzieja”, która opiekuje się dalej drzewkiem.
A ostatnio zbieraliśmy kasztany na konkurs zorganizowany w naszej szkole. Kasztanowce są zagrożone, gdyż niszczy go szrotówek kasztanowcowiaczek /Cameraria ohridella/ . To niewielki motyl, który zadomowił się w Polsce przed kilkoma laty, w Gubinie też go widzimy. Jego gąsienice objadają liście, które potem szybko brązowieją i przedwcześnie opadają. Drzewa są osłabione i po paru latach obumierają. By pozbyć się szkodników, trzeba grabić liście i spalać je. Albo drzewa otrzymują specjalną opaskę z pułapką. Ale najlepiej radzą sobie z nimi sikorki, dlatego też warto umieszczać na drzewach budki dla tych ptaków. Dbajmy o przyrodę!

Uczniowie naszej szkoły zebrali 1500 kg kasztanów, które zostały sprzedane i posłużą do produkcji leków. Podwójna korzyść!

Więcej na stronie internetowej: http://take.esperanto.free.fr/plantu/eniroEO.html Jest też tłumaczenie po polsku.

Kion alportis hodiaux al ni leterportisto?? Jes, atenditaj de ia tempo T-cxemizojn – donacon de sinjoro Michel Basso, kunordiganto de kampanjo „Plantu arbon“. Jen ili! Baldaux ni almezuros! Sed ankoraux reklamo sur lerneja tabulo. Vidu, indas agi!
Cxu vi memoras?
En mondo dauxras kampanjo de arboplantado por protekti nian planedon. En aprilo ni kolektis monojn por plu igxi patrono por 3 arboj en Brazilio, kiuj ricevos niajn nomojn. Partoprenante ni helpas ankaux al la bieno-lernejo „Bona Espero“, kiu dauxre zorgos pri arboj.
Kaj lastatempe ni kolektis kasxtanojn por cxeesti en lerneja konkurso. Kasxtanarboj estas minacataj per Cameraria ohridella, malgranda papilio, kiu alvenis al Pollando antaux kelkaj jaroj. En Gubin gxi ankaux damagxas. Rauxpoj mangxas foliojn, kiuj poste rapide igxas braunaj kaj tro frue falas. Tial arboj malfortigas kaj post kelkaj jaroj mortas. Por protekti la arbojn, oni devas rasti foliojn kaj forbruligi ilin. Aux la arboj ricevas specialajn bendojn kun kaptilo. Sed plej bone agas paruoj, tial valoras alkrocxi birdkestojn sur la arboj.
Ni zorgu pri naturo!Bonvolu rigardi plu: http://take.esperanto.free.fr/plantu/eniroEO.html

Niaj lernantoj kolektis 1500 kg da kasxtanoj, kiujn oni vendis kaj ili servos por produkti medikamentojn. Duobla profito!

piątek, 26 września 2008

Tago de Lingvoj / Dzień Języków Obcych

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie po raz kolejny włączyli się w świętowanie Dnia Języków Obcych. Zarejestrowaliśmy plan naszego działania na internetowej stronie Rady Europy, jako jedni z 22 w Polsce / na świecie – 550 przedsięwzięć /. Nazwaliśmy naszą akcję „Statek Języków”/ Ŝipo de Lingvoj/.
Dlaczego?
Do naszej szkoły „przypłynął” duży statek z flagami z nazwami różnych języków: Esperanto, niemiecki, hiszpański, czeski ... Cały pokład zajęły kolorowe słowniki, które wcześniej przygotowali uczniowie. Nie zabrakło esperanckiego, a nawet chińskiego czy japońskiego!Podczas długiej przerwy w szkole członkowie koła esperanckiego „Verdaj Papilietoj”/ Zielone Motylki/ zaprezentowali melodyjną esperancką piosenkę „Dek esperantaj infanetoj...”/ Dziesięcioro esperanckich dzieci.../, której nauczyli się we Francji, uczestnicząc w spotkaniu „Fringoj”. Potem, wraz z innymi uczniami, zaśpiewali piosenkę niemiecką. Tych dwóch języków można nauczyć się w naszej szkole. Kiedy poznamy obce języki, świat nie będzie miał przed nami tajemnic.

Kiom da lingvoj vi parolas, tiom da homoj vi valoras – tiel diras la proverbo.
Gelernantoj de elementa lernejo nr 2 en Gubin jam duan fojon aligxis festi la Tagon de Lingvoj. Ni registris la planon de nia agado en la paĝaro de la Konsilio de Eŭropo, kiel unua de la 22 programoj en Pollando /en la mondo estis 550 registritaj/. „Sxipo de Lingvoj“ – tiel nomigxas nia prezentado.
Kial?
Cxar al nia lernejo alflosis granda sxipo kun flagoj ornamitaj per nomoj de diversaj lingvoj: Esperanto, pola, germana, hispana, cxeha ... Sur la ferdeko etagxigxis koloraj vortaroj, kiujn antauxe preparis la lernantoj. Ne mankis esperanta, ecx cxina kaj japana.
Dum la longa lerneja pauxzo la infanoj de esperanta rondo „Verdaj Papilietoj” pasie kantis „Dek esperantaj infanetoj...”. La kanzonon ili ellernis dum printempa „Fringoj“ en Francio. Poste, kun aliaj gelernantoj, ili kantis ankaux germane. Cxi tiujn du lingvoj oni povas lerni en nia lernejo. Baldaux, per kompetencoj en lingvoj, la mondo ne havos sekretojn antaux ili!

czwartek, 25 września 2008

Surprizo ... / Niespodzianka ...


Cxu vi scias?
Morgaux pli ....Czy wiesz, o co chodzi?
Jutro rozwiązanie zagadki!

piątek, 19 września 2008

Purigu la Mondon / Sprzątanie Świata

Hodiaux grava tago en Pollando - ni purigis la Mondon! Cxiuj gelernantoj de nia lernejo, ni, Verdaj Papilietoj ankaux - partoprenis en kampanio "Purigu la Mondon". Cxiuj havis sian parton, ni - gubinaj altajxoj. Nun - ni zorgu plu pri ordo.
Cxu en aliaj landoj ankaux estis tiel?

Dziś w Polsce ważny dzień - wszyscy sprzątali ŚWIAT. Uczniowie naszej szkoły /oczywiście i my, Zielone Motylki, również/ - uczestniczyli w akcji "Sprzątanie Świata". Każdy miał wyznaczony rejon. My - Gubińskie Wzgórza. Dbajmy dalej o porządek!

sobota, 6 września 2008

Grave!!! / Ważne!!!

10 września (środa) 2008 do "Gazety Wyborczej" załączona będzie płyta CD "ESPERANTO" ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi języka esperanto. Koniecznie kup!!! W przyszłym roku światowy zjazd odbędzie się w Polsce.

Je la 10.09.2008 / merkredo/en tutpollanda eldono de "Gazeta Wyborcza" vi trovos kompaktdiskon "ESPERANTO" kun multaj informoj pri Esperanto kaj E-movado. Nepre acxetu kelkajn!!! Venontjare UK en Pollando.

czwartek, 31 lipca 2008

Infandesegnajxa konkurso en Francio / Konkurs rysunkowy we Francji


Esperanto en Vendomois cxiujare organizas internacian konkurson - infandesegnajxoj. En tiu jaro temo estis: "Vojagxi...". Nia lernejo ricevis "Kuragxigan premion" kaj 3 lernantinoj: Justyna, Pauxlina kaj Kasia - partopreno-atestoj.

Co roku Esperanto en Vendomois organizuje międzynarodowy rysunkowy konkurs dla dzieci. Temat ostatniego: "Podróżować...". Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie, a dziewczynki: Justyna, Paulina i Kasia - dyplomiki.

poniedziałek, 7 lipca 2008

Piękna Litwa / Bela Litovio

Jednym z naszych sąsiadów jest Litwa. Jej stolicą jest przepiękne Wilno. W przyszłym roku będą obchody 1000-lecia państwa litewskiego, a Wilno stanie się światową stolicą kultury.
W maju odbył się w Wilnie pierwszy Światowy Zjazd Dziennikarzy Esperantystów. Przybyło prawie 200 osób z 37 krajów. Tylu uczestników i ... obyło się bez tłumaczy!

Litovio estas unu el niaj najbaroj. Tre bela cxefurbo estas Vilno. Venontjare Litovio celebros 1000-jarigxon de sia lando kaj Vilnius estos kultura cxefurbo de mondo.
En majo estis unua Tutmonda Kongreso de Esperantistoj - Jxurnalistoj. Partoprenis preskaux 200 personoj el 37 landoj. Kaj interesa afero - sen tradukistoj!

czwartek, 3 lipca 2008

Ni kolektas trezorojn.../ Gromadzimy skarby...

Mamy wielu znajomych w wielu krajach. Pamiętają o nas i przysyłają nam różne rzeczy, które pomagają nam uczyć się Esperanta.

Dziękujemy!

Z Węgier otrzymaliśmy kilkanaście egzemplarzy "Juna Amiko". Pod koniec roku szkolnego przygotowaliśmy odpowiedzi do rubryki "Przybądź, abyśmy się zapoznali!". Może ukażą się w sierpniowym wydaniu ...


Ni interkonatigxis kun multaj homoj de diversaj landoj. Ili memoras pri ni kaj sendas diversajn materialojn por lernado de Esperanto. Dankon!

De Hungario ni ricevis dekkelkaj ekzemplerojn de "Juna Amiko". Kiam ni preskaux finis lernojaron, ni preparis respondojn al rubriko "Venu por interkonatigxi". Eble estos en revuo en julio...

niedziela, 18 maja 2008

FRINGOJ 2008 / Zięby

ESPERANTO otwiera ŚWIAT
„Fringoj” - Międzynarodowe Spotkanie Dzieci odbyło się już po raz 3. we Francji w Gression /koło Angers/. Tym razem spotkali się tam Esperantyści francuscy i polscy. Wśród nich byli uczniowie z koła esperanckiego „Verdaj Papilietoj” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie.
Piękny, malowniczo położony zamek w sam raz nadawał się na taki zjazd. Każde skrzypnięcie podłogi przywodziło na myśl odległe czasy, mieszkańców pałacyku, odmienny od naszego styl życia....
29 dzieci miało okazję sprawdzić, czy już w odpowiednim stopniu znają Esperanto. Okazuje się, że język wydaje się łatwy, wszyscy o tym mówią, ale w praktyce trzeba mieć odpowiedni zasób słów, by porozumiewać się z innymi przez tydzień... Niektóre zwroty, słówka, teraz już znają bezbłędnie i przypominają sobie różne sytuacje, czy to podczas pobudki, posiłków, czy też innych codziennych zabaw, kiedy nagle wynikała potrzeba ich rozumienia i odpowiadania. Tak to jest z językami obcymi – ćwiczenie czyni mistrza i .... osobę, z którą można pogadać ...
Dzieci wspólnie śpiewały, odkrywały piękne zakątki grezijonowskiego parku, muzykowały, bawiły się, tańczyły, uczyły żonglowania, robiły papier z makulatury / każde ma „swój” papier listowy na pamiątkę!/ i kulki do żonglowania podczas występu, ćwiczyły spektakl teatralny. Polacy z trójką Francuzów przygotowali przedstawienie „O Smoku Wawelskim” według polskiej legendy. Były też rysunki wykonane podczas warsztatów na temat: „Bądź zdrowy!”.
Jednego dnia odbyła się wycieczka do Wioski Troglodytów w Rochemenier. Niezapomniane wrażenia!
Polskiej grupie do gustu przypadło francuskie jedzenie/ dziękujemy Brigitte i Andre!/, bardzo smaczne, choć trochę inne niż polskie. Najpierw dzieci oglądały potrawy, potem próbowały. Teraz w domu niejedno zawoła: Owoce morza poproszę!!
Ostatni dzień był dniem otwartym dla wszystkich chętnych z okolicy. Zostali zaproszeni wcześniej za pośrednictwem francuskiej gazety. Wielkie święto zgromadziło liczną publiczność, zarówno esperancką, jak i nie. Goście zwiedzili wystawę prac, obejrzeli żonglerkę, pokazy magiczne, przedstawienie teatralne, występy muzyczne. Wszystko bardzo się podobało i zostało nagrodzone gromkimi brawami. Aż trudno było uwierzyć, że przygotowania trwały tylko tydzień! Po kilku dniach we francuskiej prasie pojawił się artykuł o „Fringoj”.
W przyjacielskiej atmosferze szybko mijały dni. W końcu nadeszło pożegnanie, wzajemne zaproszenia do odwiedzin i .... szczere łzy, bo to już naprawdę był koniec wspólnego pobytu! I chwila refleksji – jesteśmy tu, bo znamy Esperanto. Warto się go uczyć!
Po przyjeździe do Polski Kacper, jeden z polskich chłopców, westchnął: „ Nie podejrzewałem, że w ciągu zaledwie kilku dni tak bardzo można się do kogoś przywiązać i stać się czyimś przyjacielem...” .
Tak, od pani Brigitte otrzymali przecież „Małego Księcia”, po esperancku... Teraz rozumieją.

Dziękujemy Pani Elizabet Barbay i wszystkim współpracownikom, którzy przygotowali „Fringoj”, a szczególnie Pani Teresie Liberskiej z Poznania, która bardzo pomagała naszej polskiej grupie. Podziękowanie składamy także rodzicom dzieci i sponsorom: UEA / Powszechnemu Związkowi Esperantystów/, Radzie Rodziców z SP2,Urzędowi Miasta Gubin /Wydz. ds. Profilaktyki i Europejskiemu/, którzy wsparli finansowo wyjazd oraz Państwu Iwanickim /Meble tapicerowane/, którzy podarowali materiał na uszycie stroju dla smoka z przedstawienia.

FRINGOJ 2008 - Esperanto malfermas MONDON!
En aprilo en Francio 13 gelernantoj de „Verdaj Papilietoj“ de elementa lernejo el Gubin partoprenis en „Fringoj“, Festa Renkonto Internacia de Geknaboj. Estis polaj kaj francaj infanoj. Printempo kaj bela, stila, malnova kastelo / kun fantomo, kompreneble... / en Grezijono /apud Angers/ tre bone tauxgis por tio.
29 infanoj havis okazon por kontroli, cxu jam konas Esperanton por paroli kun aliaj. Cxiuj asertas, ke Eo estas facila ... sed oni devas koni multe da vortoj por paroli dum semajno! Ekzerco faras majstron!
Cxiuj nfanoj kune kantis, promenadis sur la grezijona parko, muzikis, ludis, dancis, jxonglis, preparis magiajxojn, faris reciklitajn paperojn / cxiuj havas sian propran leterpaperon por memoro!/, turnobrilojn, teatrumis... Pola grupo kun 3 gefrancoj preparis teatrajxon „La krakova drako“ laux pola legendo. Estis ankaux desegnajxoj laux temo „Estu sana“. Iun tagon cxiuj partoprenis en interesa vojagxo al Kamparo de Trogloditoj en Rochemenier. Neforgeseble!
Por pola grupo placxis franca mangxajxo /dankon, kara Brigitte kaj Andre!/, tre bongusta, kvankam iom alia ol pola. Unue ili scivoleme taksis per okuloj, poste gustumis. Nun ankaux hejme mangxos volonte ekzemple marfruktojn...
Lasta tago estis malfermata ankaux al ekstera publiko. Invito estis en franca gazeto. Okazis granda festo kun spektaklo, ekspozicio de laboroj kaj prezentado, kion cxiuj infanoj ellernis. Al gastoj, kiuj venis en vendredo, cxio tre placxis kaj lauxte aplauxdis! Post kelkaj tagoj en franca gazeto estis artikolo pri „Fringoj”.
En amika, internacia etoso rapide pasis tagoj. Fine estis reciprokaj invitoj kaj sinceraj larmoj de adiauxo. Kaj decido, ke Esperanto estas tre grave kaj oni devas diligente lerni gxin!
Poste Kacper, unu el polaj knaboj, diris: “Mi ne suspektis, ke oni povas dum kelkaj tagoj tiel forte eksxati la aliajn kaj farigxi amikoj ... “. Jes, ili ricevis ja donacojn de sinjorino Brigitte, “La Etan Princon” en Esperanto... Nun ili komprenas.
Ni dankas al Elizabet Barbay kaj al cxiuj kunordigantoj, precipe al Teresa Liberska de Poznano, kiu helpis al nia pola grupo!

środa, 30 kwietnia 2008

Plantu arbon! /Posadź drzewo!

I ty możesz zostać patronem drzew w różnych krajach!

W kwietniu obchodziliśmy Dzień Ziemi. Na świecie trwa akcja sadzenia drzew, aby chronić naszą planetę. Nasza szkoła oczywiście włącza się w ochronę środowiska.
Zrobiliśmy plakat i zbieramy pieniążki na patronowanie kolejnemu drzewku. Zaczęło się w ubiegłym roku, kiedy dwie z naszych uczennic - Paulina i Agata zostały nagrodzone w międzynarodowym konkursie „Plantu arbon” /Posadź drzewo/. Potem pan Michel Basso z Francji powiadomił nas o dodatkowej nagrodzie dla szkoły – kupił w naszym imieniu jedno drzewko w Brazylii. Dzięki udziałowi w tej akcji pomagamy także szkole „Dobra Nadzieja”, która opiekuje się dalej drzewkiem.

Więcej możesz dowiedzieć się na stronie internetowej: http://take.esperanto.free.fr/plantu/eniroEO.html Jest też tłumaczenie po polsku.

Vi ankaux povas igxi patrono de arboj en diversaj landoj!

En aprilo ni festis Tago de Tero. En mondo dauxras kampanjo de arboplantado por protekti nian planedon. Nia lernejo kompreneble partoprenas en mediprotektado. Kaj ni faris belan afisxon kaj kolektas monojn por plu igxi patrono de aliaj arboj. Tio cxi komencis pasintjare, kiam du de niaj lernantinoj – Pauxlina kaj Agata ricevis premiojn en internacia konkurso „Plantu arbon“. Poste sinjoro Michel Basso de Francio informis nin, ke ni krome estas patronoj de arbo en Brazilio. Partoprenante ni helpas ankaux al la bieno-lernejo „Bona Espero“, kiu dauxre zorgos pri arbo.

Bonvolu rigardi plu: http://take.esperanto.free.fr/plantu/eniroEO.html

poniedziałek, 25 lutego 2008

La Internacia Tago de la Gepatra Lingvo / Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego


La 21 –an de februaro estis La Internacia Tago de la Gepatra Lingvo. Vidu, kiel ni festis en nia lernejo. Gelernantoj de 4. gxis 6. klasoj preparis belajn afisxojn, kaj dum lecionoj parolis kiam kaj kial establis cxi tiun tagon. Cxu en via lernejo vi festis?

21 lutego w naszej szkole świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie z klas 4-6 przygotowali plakaty, które zaprezentowane zostały na szkolnym korytarzu. Odbyły się specjalne lekcje, na których opowiadaliśmy kiedy i dlaczego ustanowiono ten dzień. A jak było w twojej szkole?

środa, 23 stycznia 2008

Lernu kun ... Petolo! / Ucz się ... z Figlarzem!

Niedawno „Zielone Motylki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie otrzymały ciekawą propozycję od Esperantystki z Francji. Otóż zaproponowała ona wymianę książek dla dzieci – ale po przetłumaczeniu ich na Esperanto. Pani Francoise przysłała już pierwszą francuską książeczkę – „ Krokodyle łzy”. Teraz nasza kolej – wybraliśmy bajeczkę „Chory kotek”, przetłumaczyliśmy wspólnie na Esperanto podczas naszych spotkań w szkole i ..... wysyłamy w świat, czyli tym razem do Francji! Dostaliśmy też z Brazylii od pana Allana książeczkę do nauki Esparanto. Naszym nauczycielem jest chłopczyk , który ma na imię ... Figlarz! A ostatnio dołączyła do naszej kolekcji Juliana, która ma się w końcu obudzić....

Interesan proponon antaux nelonge ricevis la “Verdaj Papilietoj” de la Elementa Lernejo en Gubin de franca Esperantistino. Jen – intersxangxo infanlibrojn, sed post traduko Esperanton. Atingis nin la unua franca libreto de sinjorino Francoise – titolo “La krokodilaj larmoj”. Kia bona ekzerco! Ni sercxis vortojn en la vortaro. Por francoj ni elektis „La malsanan kateton“ , kune esperantigxis dum la lecionoj kaj nun ... flugu en mondo, en Francio! En alia letero – de Brazilio, sinjoro Allan sendis al ni la libron por lernado de Esperanto. Nia instruisto estas knabeto PETOLO! Lastatempe alflugis ankaux al ni Jxuliana, kiu povus baldaux vekigxi...

niedziela, 6 stycznia 2008

Gubin en Pola Radio/Gubin w Polskim Radiu


Esperanta Redakcio de Pola Radio elektis Gubin kiel temo de sia felietono en sekcio " Pollando invitas... " 29-an de decembro 2007. Oni povas auxskulti en arkivo: http://www.polskieradio.pl/eo/ Agrablan auxskultadon!

Redakcja Esperancka Polskiego Radia w dziale "Polska zaprasza" 29.12.2007r. wybrała do prezentacji Gubin. Można posłuchać, klikając na archiwum z 29.12.07 . http://www.polskieradio.pl/eo/ . Miłych wrażeń!