poniedziałek, 16 listopada 2009

Rikoltado! / Żniwo!!

Estas tre agrable ricevi belajn diplomojn kaj interesajn librojn pro partopreno en diversaj esperantaj konkursoj cxi - jare: en Francio, Cxehio, Finnlando!!! Enmanigis ilin la direktoro de nia lernejo.
Przyjemnie jest otrzymać z rąk dyrektora piękne dyplomy i interesujące książki za udział w konkursach. W tym roku to spore żniwo z kilku krajów: z Czech, Francji i Finlandii!!

niedziela, 11 października 2009

Premio de Urszula Dudziak/ Nagroda im. Urszuli Dudziak

W gubińskim Domu Kultury 7.X.09 odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uzdolnionej młodzieży, ufundowanych przez sławną piosenkarkę Urszulę Dudziak, kiedyś mieszkankę Gubina . Jedną z nagród otrzymała Kasia z "Verdaj Papilietoj", m.in. za szczególne osiągnięcia w konkursach esperanckich / inf. w naszym blogu/. Gratulujemy!

En Gubin oni enmanigis premiojn por talentaj gejunuloj. Fondintino estas la fama pola kantistino Urszula Dudziak, kiu antauxe logxis en nia urbo. Unu el premioj restis aljugxita al Kasia el "Verdaj Papilietoj". i.a. pro specifaj atingoj en esperantaj konkursoj /vidu en nia blogo/. Gratulon al sxi!

wtorek, 29 września 2009

Tago de Lingvoj 2009/ Europejski Dzień Języków


W piątek świętowaliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Mieliśmy szczególnych gości - króla, księżniczki, szewczyka i smoka .... wawelskiego! I wszyscy potrafili śpiewać po esperancku!


En vendredo estis grava tago en nia lernejo - Tago de Lingvoj. Vizitis nin specialaj gastoj - regxo, princinoj, sxuisteto kaj ... krakova drako! Kaj ili cxiuj scipovis kanti en Esperanto!

niedziela, 6 września 2009

IIK 2009, Pollando, Supraśl

Niezapomniane emocje - sztuka origami, której uczyła Fuko z Japonii.

Zdjęcia z kongresu, które zrobił Pan Tomek, tata Kasi i Kuby: http://www.photodex.com/sharing/viewshow?fl=3123088&alb=0

Fuko instruis infanojn fari origami.
Dum eblas rigardi la belan fotaron de sinjoro Tomasz http://www.photodex.com/sharing/viewshow?fl=3123088&alb=0

czwartek, 16 lipca 2009

Surprizo! / Niespodzianka!

Wkrótce 3 członków koła "Verdaj Papilietoj" pojedzie na 40.Międzynarodowy Kongresik Dziecięcy, który odbędzie się w Supraślu koło Białegostoku. Przyjedzie tam 36 dzieci i kilkoro opiekunów - z 14 krajów! /Australia, Belgia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Węgry, Japonia, Kanada, Kazachstan, Holandia, Polska, Rumunia, Rosja, Szwecja/ Oczywiście językiem komunikacji będzie ESPERANTO. Życzymy miłego pobytu. Zdjęcia uczestników: http://bertosch.free.fr/iik2009/alighintoj.html
Do zobaczenia na IIK !

Baldaux 3 partoprenantoj de "Verdaj Papilietoj" vojagxos al 40. Internacia Infan-Junula Kongreseto en Supraśl cxe Bialistoko. Estos 36 infanoj kaj kelkaj gvidantoj - el 14 loĝlandoj: Aŭstralio, Belgujo, Francujo, Germanujo,Hispanujo/Katalunujo, Hungarujo, Japanujo, Kanado/Kebeko, Kazaĥujo, Nederlando, Polujo, Rumanujo, Rusujo,Svedujo. Paroladoj nur en ESPERANTO! Agrablan restadon!
Vidu fotetojn: http://bertosch.free.fr/iik2009/alighintoj.html
Ĝis baldaŭ en IIK !

czwartek, 25 czerwca 2009

Konkursoj

Cxi tiu lernojaro estis laborema, sed infanoj ankaux volonte partoprenis en diversaj desegnaj konkursoj. Inter aliaj ili desegnis laborajxojn pri fervojoj, pri naskigxo de arbaro kaj pri legendoj de Pollando, pri amikeco. Nun infanoj, kiuj havas someran feriadon, atendas rezultojn de konkursoj.
Desegnajn materialojn , kiel koloraj krajonoj, kolorigajxoj, penikloj, paperoj, ktp. donacis al ni sinjoro Michel Basso, kiun ni jam konas de antauxaj konkursoj.
Dankon, kara sinjoro Michel!

Skończył się pracowity rok szkolny. Mimo wielu obowiązków szkolnych dzieci wzięły udział w różnych konkursach rysunkowych. Między innymi rysowali pociągi na konkurs do Czech, o narodzinach lasu i o polskich legendach - do Francji, o przyjaźni - na Ukrainę. Teraz uczniowie wypoczywają, ciesząc się wakacjami i oczekują wyników konkursów. Materiały do wykonania prac, jak kredki, farby, pędzle, bloki rysunkowe - zasponsorował nam pan Michel Basso, którego znamy już z poprzednich konkursów. Dziękujemy!

piątek, 12 czerwca 2009

Renkonto / Spotkanie

Niedawno spotkaliśmy się w Gubinie z niezwykłymi esperanckimi gośćmi – z panem Ian’em Mac Dowall’em z Anglii, delegatem UEA z Wallasay i z panem Wolfem Krügerem z Niemiec, radioamatorem, prezydentem tego stowarzyszenia . W spotkaniu wzięli udział dorośli Esperantyści oraz Kuba i Kasia z "Verdaj Papilietoj". Goście opowiadali nam o podróżach, które można tanio odbyć, korzystając z bezpłatnej gościnności Esperantystów zarejestrowanych w „Pasporta Servo”. Pan Ian, który mieszka koło Liverpoolu, gościł u siebie m.in. rodzinę z Belgii z 8 dzieci. Oczywiście zostaliśmy zaproszeni! Pan Wolf odwiedził ponad 50 krajów. Szczególnie spodobały się nam opowieści o podróży do Japonii i Chin.
Kelkaj tagoj antauxe ni renkontigxis kun interesaj gastoj, esperantistoj de Germanio kaj Britio- sinioroj:Ian Mac Dowall, UEA-delegito el Wallasay proksime de Liverpool kaj Wolf Krüger, radioamatoro, prezidanto de tiu asocio . Renkontigxis plenkreskuloj kaj Kasia kaj Kuba de "Verdaj Papilietoj".
La gastoj diris al ni pri malmultekostaj vojagxoj, se iu partoprenas en "Pasporta Servo". Sinjoro Ian gastis cxe li i.a. familio de Belgio. Kompreneble invitis ankaux nin! Sinjoro Wolf vizitis pli ol 50 landojn. Precipe placxis al ni rakontoj pri vojagxoj al Japanio kaj Cxinio.

czwartek, 11 czerwca 2009

Liberigu libron!/Uwolnij książkę!/Bookcrossing

En nia lernejo ni partoprenis en agado pri liberigo de libroj. Lernantoj kaj instruistoj donis pli ol 200 libroj al kampanio. Cxiuj poste povis preni libron kaj kiam tralegis, ili formetis al speciala breto en lernejo, por aliaj povis legi. Libroj rapide malaperigis, kiel fresxaj bulkoj... :-)
Uczestniczyliśmy w akcji "Uwolnij książkę". Zarówno uczniowie jak i nauczyciele aktywnie włączyli się w akcję i przynieśli ponad 200 książek. Każdy potem mógł wziąć upatrzoną książkę i przeczytać ją. Można było po przeczytaniu wpisać komentarz na specjalnej stronie akcji. Książki znikały jak ciepłe bułeczki!!!

czwartek, 16 kwietnia 2009

Kia patento! / Jaki patent!

Sinjoro Conny faris al ni grandan surprizon - donacis al ni patronado por vortoj: ręka w rękę... /Hand in Hand... /Mano en mano...
En Germanio estas oficiala asocio/ankaux en Francio/, kie oni povas mendi vortojn aux esprimojn por patronadi al ili - por la eterneco!!! Multe da jam estas for, kiel amikeco, amo, ktp. Sinjoro Conny elpensis por ni speciale tiun, kiu ne estis en registro. Dankon!
Pan Conny sprawił nam ponownie miłą niespodziankę- wykupił dla nas patronowanie słowom "ręka w rękę". W Niemczech / a także we Francji/ działa oficjalne stowarzyszenie, gdzie można zamówić słowa lub całe wyrażenia i stać się ich patronem – na WIECZNOŚĆ! Wiele z nich już zostało zamówionych i sprzedanych, np. takie jak „przyjaźń”, „miłość”. Pan Conny podarował nam słowa, które nie były jeszcze w ogóle zarejestrowane na ich stronie. Dziękujemy!

wtorek, 27 stycznia 2009

Songxi printempon / Śnić o wiośnie...

Bela posxtkarteto, cxu ne???Kreis gxin sinjoro Conny el Germanio kaj antaux nelonge ni ricevis bildeton el lia gxardeno. Jes, angxelo atendas printempon... Kaj sinjoro Conny certe ankaux... kaj ni...

Czyż nie piękny obrazek??? Takiego aniołka ma w swoim ogrodzie pan Conny z Niemiec. Anioł czeka na wiosnę, pan Conny pewnie też. I my także... Dziękujemy za pozdrowienia!