czwartek, 2 czerwca 2011

Leciono kun drako.../ Lekcja ze smokiem...


Dum lasta leciono de Esperanto ni bone amuzigxis... kun drako! Vojtek estis tre konvinka, kiam volis nin formangxi... :-)
Podczas ostatniej lekcji esperanta bardzo dobrze się bawiliśmy ... ze smokiem! Wojtek był bardzo przekonujący, kiedy udawał, że chce nas pożreć...

poniedziałek, 14 lutego 2011

N lernas plu.../ Uczymy się dalej..


Tago post tago pasas kaj ni plu pligrandigas nian scion pri Esperanto. Ni plu korespondadas kun geamikoj de Verdello, Italio kaj de Mallorka, Hispanio. De nova lernojaro ni komencis ankaux intersxangxi leterojn kun junaj esperantistoj de Tarrariras de Urugvajo/sur foto/. Kiel interese ekkoni novajn amikojn!

Dzień po dniu mija, a my ciągle staramy się wzbogacać naszą znajomość Esperanta. Nadal korespondujemy z przyjaciółmi z Verdello we Włoszech i z Majorki, należącej do Hiszpanii. Od nowego roku szkolnego zaczęliśmy wymieniać listy z młodymi esperantystami z Tarrariras w Urugwaju /na zdjęciu/. Jak ciekawie poznawać nowych przyjaciół!