czwartek, 25 czerwca 2009

Konkursoj

Cxi tiu lernojaro estis laborema, sed infanoj ankaux volonte partoprenis en diversaj desegnaj konkursoj. Inter aliaj ili desegnis laborajxojn pri fervojoj, pri naskigxo de arbaro kaj pri legendoj de Pollando, pri amikeco. Nun infanoj, kiuj havas someran feriadon, atendas rezultojn de konkursoj.
Desegnajn materialojn , kiel koloraj krajonoj, kolorigajxoj, penikloj, paperoj, ktp. donacis al ni sinjoro Michel Basso, kiun ni jam konas de antauxaj konkursoj.
Dankon, kara sinjoro Michel!

Skończył się pracowity rok szkolny. Mimo wielu obowiązków szkolnych dzieci wzięły udział w różnych konkursach rysunkowych. Między innymi rysowali pociągi na konkurs do Czech, o narodzinach lasu i o polskich legendach - do Francji, o przyjaźni - na Ukrainę. Teraz uczniowie wypoczywają, ciesząc się wakacjami i oczekują wyników konkursów. Materiały do wykonania prac, jak kredki, farby, pędzle, bloki rysunkowe - zasponsorował nam pan Michel Basso, którego znamy już z poprzednich konkursów. Dziękujemy!

piątek, 12 czerwca 2009

Renkonto / Spotkanie

Niedawno spotkaliśmy się w Gubinie z niezwykłymi esperanckimi gośćmi – z panem Ian’em Mac Dowall’em z Anglii, delegatem UEA z Wallasay i z panem Wolfem Krügerem z Niemiec, radioamatorem, prezydentem tego stowarzyszenia . W spotkaniu wzięli udział dorośli Esperantyści oraz Kuba i Kasia z "Verdaj Papilietoj". Goście opowiadali nam o podróżach, które można tanio odbyć, korzystając z bezpłatnej gościnności Esperantystów zarejestrowanych w „Pasporta Servo”. Pan Ian, który mieszka koło Liverpoolu, gościł u siebie m.in. rodzinę z Belgii z 8 dzieci. Oczywiście zostaliśmy zaproszeni! Pan Wolf odwiedził ponad 50 krajów. Szczególnie spodobały się nam opowieści o podróży do Japonii i Chin.
Kelkaj tagoj antauxe ni renkontigxis kun interesaj gastoj, esperantistoj de Germanio kaj Britio- sinioroj:Ian Mac Dowall, UEA-delegito el Wallasay proksime de Liverpool kaj Wolf Krüger, radioamatoro, prezidanto de tiu asocio . Renkontigxis plenkreskuloj kaj Kasia kaj Kuba de "Verdaj Papilietoj".
La gastoj diris al ni pri malmultekostaj vojagxoj, se iu partoprenas en "Pasporta Servo". Sinjoro Ian gastis cxe li i.a. familio de Belgio. Kompreneble invitis ankaux nin! Sinjoro Wolf vizitis pli ol 50 landojn. Precipe placxis al ni rakontoj pri vojagxoj al Japanio kaj Cxinio.

czwartek, 11 czerwca 2009

Liberigu libron!/Uwolnij książkę!/Bookcrossing

En nia lernejo ni partoprenis en agado pri liberigo de libroj. Lernantoj kaj instruistoj donis pli ol 200 libroj al kampanio. Cxiuj poste povis preni libron kaj kiam tralegis, ili formetis al speciala breto en lernejo, por aliaj povis legi. Libroj rapide malaperigis, kiel fresxaj bulkoj... :-)
Uczestniczyliśmy w akcji "Uwolnij książkę". Zarówno uczniowie jak i nauczyciele aktywnie włączyli się w akcję i przynieśli ponad 200 książek. Każdy potem mógł wziąć upatrzoną książkę i przeczytać ją. Można było po przeczytaniu wpisać komentarz na specjalnej stronie akcji. Książki znikały jak ciepłe bułeczki!!!