środa, 31 grudnia 2008

Na progu... / Sojlo - 2009

Pamiętają o nas i jesteśmy za to wdzięczni. Co jakiś czas listonosz zaskakuje nas nowymi przesyłkami. Od pana Conny’ego z Niemiec dotarł niezwykły list – w butelce, z nadmorskim piaskiem i muszelkami! Przed świętami otrzymaliśmy z Brazylii od pana Allana zestaw gier do nauki Esperanta. Przyda się nie tylko nam, lecz również dorosłym, którzy przed kilku tygodniami zaczęli uczyć się Esperanta w gubińskim PTTK.
Utrzymujemy listowny kontakt z panią Apolonią Sendrowicz ze Świebodzina, która przysłała nam teksty esperanckich piosenek, wierszy oraz piękny egzemplarz „Quo vadis”. Napisała do nas po przeczytaniu o „Verdaj Papilietoj” w „Gazecie Lubuskiej”. Następnie miłym zaskoczeniem była 4-kilogramowa paczka z esperanckimi książkami od pani Ewaldy Chorążyczewskiej, również ze Świebodzina, która z kolei dowiedziała się o nas od pani Apolonii. Prawdziwe skarby po esperancku!! J. Baghy – „Kolory” /nowele/ i „Zielone serce”,3-tomowy „Faraon” B.Prusa, śpiewnik, książki o Niemczech, oWarszawie, Krakowie, a także do nauki Eo i o Esperancie po polsku. I – ciekawostka – chińskie ćwiczenia ciała. Ten proporczyk z esperancką gwiazdą /zdj./ ma prawie 50 lat.

Ili memoras pri ni kaj ni estas dankemaj. De tempo al tempo leterportisto alportas al ni novajn sendajxojn. De sinjoro Conny de Germanio alvenis neordinara letero – en botelo, kun mara sablo kaj konketoj! Antaux festoj ni ricevis de sinjoro Allan de Brazilio esperantajn didaktikajn ludojn. Estos ne nur por ni, ankaux por plenkreskuloj, kiujn komencis lerni Eon en gubina asocio de turismo.
Ni korespondas per posxto kun sinjorino Apolonia Sendrowicz de Świebodzin, kiu sendis al ni esperatajn kantojn, versajxojn kaj belan, dikan „Quo vadis”. Sxi eklegis pri ni en revuo „Gazeta Lubuska”. Dua agrabla surprizo estis 4-kilograma pako de sinjorino Ewalda Chorążyczewska, ankaux de Świebodzin. Sxi sciigxis pri ni kaj nia pasio de sinjorino Apolonia. Veraj trezoroj en esperanto:/i.a./ J. Baghy „Koloroj” kaj „La verda koro”, 3-voluma “Faraono” de B.Prus, „Kantu kune”, libroj pri Germanio, pri Varsovio, Krakovo, ankaux por lernado Eo kaj pri Eo pole. Interesa estas ankaux libro pri cxinaj ekzercoj de korpo. Cxi tiu flageto kun esperanta stelo /sur foto/havas cxirkaux 50 jarojn.

Brak komentarzy: