środa, 7 października 2015

Saluton denove!/ Witajcie ponownie!

Saluton! Nova lernojaro daŭras. Antaŭ nelonge okazis Tago de Lingvoj. En nia lernejo ni povis trafoliumi esperantan kronikon, ludi per tabulaj ludoj kaj kanti en esperanto "Bonan tagon!". Aliaj kantis en germana lingvo, ĉar tiujn 2 lingvojn ni povas lerni ĉe ni.

niedziela, 18 sierpnia 2013

Urugvajanoj ludas kaj lernas / Urugwajczycy bawią się i uczą

Lastatempe venis al ni letero de gelernantoj de Urugvajo. Ili ricevis nian sendaĵon kaj nun ludas per niaj ludoj. Ŝajnas, ke ili bone amuzas, ĉu?
Niedawno otrzymaliśmy list od uczniów z Urugwaju. Wcześniej oni dostali list od nas, a teraz przysłali nam kilka zdjęć, aby pokazać nam, że świetnie bawią się, korzystając z naszych gier do nauki esperanta.

środa, 26 czerwca 2013

Agrablan someran feriadon!

Rok szkolny dobiega końca. Nasza całoroczna praca została podsumowana i za działalność w kole esperanckim "Verdaj Papilietoj" najaktywniejsi otrzymali dyplomy i drobne upominki. Mamy tez ciekawe esperanckie gry edukacyjne. Pan dyrektor wręczył nam je na uroczystym szkolnym apelu. Julka otrzymała również esperancką książeczkę "La hokotrolo" i dyplom za udział w konkursie "Strange"/"Dziwności" zorganizowanym przez francuskich esperantystów. Gratulacje! Wszystkim życzymy miłych wakacji!
Baldaŭ fino de lernojaro. Nia tutjara laboro donis fruktojn kaj gelernantoj de esperanta rondo "Verdaj Papilietoj" ricevis diplomojn kaj malgrandajn donacetojn. Kaj ankaŭ interesajn esperantajn tabulludojn! Nia direktoro gratulis al ĉiuj kaj donacis ĉion dum solena lerneja kunveno. Julka ricevis ankaŭ esperantan libreton "La hokotrolo" pro partopreno en desegna konkurso "Strange" organizita per esperantistoj de Francio. Gratulon al ĉiuj kaj ĉarman someran feriadon al ĉiuj!

środa, 10 kwietnia 2013

Leteroj de esperantaj geamikoj/ Listy od esperanckich przyjaciół

Iom da tempo jam pasis, kiam ni ricevis leterojn de infanoj de Kubo, Francio kaj Urugvajo. Jen ni preparas respondojn. Minęło już trochę czasu od momentu, gdy dotarły do nas listy od dzieci z Kuby, Francji i Urugwaju. Oto przygotowujemy odpowiedzi.

czwartek, 7 lutego 2013

La ludo "Monstroj" / Gra planszowa "Potwory"

Novaj personoj volas lerni Esperanton. Jen nun nia grupo. Lastatempe ni ludis en ludo "Monstroj". Niaj desegnitaj monstroj aspektis diverse, laŭ indikoj de tabula ludo. Vi povas vidi sur nia murtabulo. :-)
Do naszej esperanckiej grupki dołączyły nowe osoby, które chcą również poznać ten ciekawy język. Oto my wraz z nimi. Ostatnio na kółku graliśmy w grę "Potwory".Nasze prace były różne, w zależności od wskazówek, które otrzymywaliśmy z gry planszowej. Jak ta gra i potwory wyglądają, można zobaczyć na naszej gazetce szkolnej.

środa, 5 grudnia 2012

Vizito/ Wizyta

Hieraŭ ni havis interesan viziton de Germanio. Venis al ni 2 esperantistoj, unu germano Ronaldo kaj unu japano Goro. Unue ni prezentis iomete nin en esperanto. Poste ni pasigis 2 lecionojn aŭskultante interesaĵojn pri Japanio kaj pri Germanio. Preskaŭ ĉio en esperanto, sed surprize ni eksciis, ke sinjoro Goro konas ankaŭ la polan. Ni estis fieraj, ke alilandanoj deziras lerni la polan lingvon.
Wczoraj w naszej szkole odbyło się interesujące spotkanie z gośćmi z Niemiec. Przybyło dwóch esperantystów: Ronaldo z Niemiec i Goro z Japonii, który studiuje obecnie w niemieckim Frankfurcie. Najpierw my przedstawiliśmy się po esperancku, a potem nasi goście opowiedzieli nam mnóstwo ciekawostek o Japonii i Niemczech. Rozmowy toczyły się po esperancku, lecz w pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że pan Goro zna również język polski. Byliśmy dumni, że obcokrajowiec chce uczyć się naszego języka ojczystego.

niedziela, 28 października 2012

Ekspozicio / Gazetka szkolna

Na szkolnym korytarzu można przeczytać ciekawostki z Esperancji. Ostatnio otrzymaliśmy zdjęcia od pani Any z korowodu z okazji Dnia Wiosny w Tarariras /Urugwaj/. / Sur lerneja koridoro oni povas legi interesaĵojn pri Esperantujo. Lastatempe sinjorino Ana sendis al ni fotojn de Tago de Printempo en Tarariras, Urugvajo.