czwartek, 16 lipca 2009

Surprizo! / Niespodzianka!

Wkrótce 3 członków koła "Verdaj Papilietoj" pojedzie na 40.Międzynarodowy Kongresik Dziecięcy, który odbędzie się w Supraślu koło Białegostoku. Przyjedzie tam 36 dzieci i kilkoro opiekunów - z 14 krajów! /Australia, Belgia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Węgry, Japonia, Kanada, Kazachstan, Holandia, Polska, Rumunia, Rosja, Szwecja/ Oczywiście językiem komunikacji będzie ESPERANTO. Życzymy miłego pobytu. Zdjęcia uczestników: http://bertosch.free.fr/iik2009/alighintoj.html
Do zobaczenia na IIK !

Baldaux 3 partoprenantoj de "Verdaj Papilietoj" vojagxos al 40. Internacia Infan-Junula Kongreseto en Supraśl cxe Bialistoko. Estos 36 infanoj kaj kelkaj gvidantoj - el 14 loĝlandoj: Aŭstralio, Belgujo, Francujo, Germanujo,Hispanujo/Katalunujo, Hungarujo, Japanujo, Kanado/Kebeko, Kazaĥujo, Nederlando, Polujo, Rumanujo, Rusujo,Svedujo. Paroladoj nur en ESPERANTO! Agrablan restadon!
Vidu fotetojn: http://bertosch.free.fr/iik2009/alighintoj.html
Ĝis baldaŭ en IIK !